สถิตการเข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง

on 01 กุมภาพันธ์ 2564
ฮิต: 110

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนนายจ้าง ลูกจ้าง สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการพิจารณาค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัดสกลนคร