สถิตการเข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงาน

on 27 มกราคม 2563
ฮิต: 133

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 08.30 - 16.30 น. นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการจัดโครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบทางสังคมด้านแรงงานของสถานประกอบกิจการด้วยมาตรฐานแรงงานไทย ให้กับสถานประกอบกิจการ จำนวน 18 แห่ง 26 คน ณ ห้องจันผา โรงแรมดุสิต จังหวัดสกลนคร

สำนักงานฯร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ปี 2563

on 13 มกราคม 2563
ฮิต: 183

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร ณ สนามมิ่งเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ซึ่งได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ เต้นท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร จำนวนประมาณ 800 คน

สำนักงานฯจัดประชุมเครือข่ายแรงงาน

on 13 มกราคม 2563
ฮิต: 165

วันที่ 13 มกราคม 2563 นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมประจำเดือนของเครือข่ายด้านแรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายสถานประกอบกิจการ และเครือข่ายภาครัฐสังกัดหน่วยงานกระทรวงแรงงาน จังหวัดสกลนคร เพื่อชี้แจงข้อมูล/ข่าวสาร/การรับรู้งานด้านแรงงานต่าง ๆการติดตามงาน การจัดกิจกรรมของเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน