สถิตการเข้าชม

การจัดซื้อจัดจ้าง

Post on 13 มิถุนายน 2562
by สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร
ฮิต: 1015

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

- แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างห้องน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ประกาศราคากลาง (ก่อสร้างถนน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง (งานซ่อมแซมถนน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้าง (งานก่อสร้างห้องน้ำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565