สถิตการเข้าชม

ข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานฯจัดประชุมเครือข่ายแรงงาน

on 13 มกราคม 2563
ฮิต: 3

วันที่ 13 มกราคม 2563 นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร และเจ้าหน้าที่ จัดประชุมประจำเดือนของเครือข่ายด้านแรงงาน ซึ่งประกอบไปด้วยเครือข่ายสถานประกอบกิจการ และเครือข่ายภาครัฐสังกัดหน่วยงานกระทรวงแรงงาน จังหวัดสกลนคร เพื่อชี้แจงข้อมูล/ข่าวสาร/การรับรู้งานด้านแรงงานต่าง ๆการติดตามงาน การจัดกิจกรรมของเครือข่าย และการประชาสัมพันธ์การสร้างการรับรู้ของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งมีเครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 50 คน

สำนักงานฯร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ปี 2563

on 13 มกราคม 2563
ฮิต: 5

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นางสาวสุกัลยา แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2563 ร่วมกับเทศบาลนครสกลนคร ณ สนามมิ่งเมือง เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ ความสามารถให้เด็กกล้าคิด กล้าทำ และกล้าแสดงออก ซึ่งได้รับประสบการณ์ตรงจากการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีเด็กและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม ณ เต้นท์ของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร จำนวนประมาณ 800 คน

โครงการสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ

on 04 ธันวาคม 2562
ฮิต: 12

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร พร้อมเจ้าหน้าที่จัดอบรมโครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานสูงอายุ ณ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จำนวน 80 คน วัตถุประสงค์เพื่อให้แรงงานสูงอายุสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า และเพื่อให้แรงงานสูงอายุสามารถพึ่งพาตัวเองโดยไม่เป็นภาระแก่ครอบครัว ณ ห้องประชุมบริษัทฯ อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร

โครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน

on 03 ธันวาคม 2562
ฮิต: 12

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางสาวสุกัลยา  แก้วสม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร และนายบดินทร์ วิชยานานนท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 5 (MIS FOR SUSTAINABLE ROAD SAFETY) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดให้มีเวทีกลางทุกจังหวัด มีส่วนร่วมกันระดมสมอง จัดทำแผนปฏิบัติการระดับจังหวัด อำเภอ และท้องถิ่น โดยมีการบริหารจัดการผ่านระบบเพื่อเป็นเครื่องมือในการรวบรวมแผนงานของทุกพื้นที่ และเป็นโครงการสำคัญโครงการหนึ่งในโครงการเสริมสร้าง "ตำบลขับขี่ ปลอดภัย" โดยกำหนดดำเนินการในห้วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2562 โดยพลตำรวจตรีนิพนธ์ พาณิชเจริญ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ จัดโดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และบริษัทกลางคุ้มครองผุ้ประสบภัยจากรถ จำกัด ณ ห้องประชุมภูสกลแกรนด์ โรงแรมสกลแกรนด์พาเลซ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร